Zekerheid van goede beveiliging tegen diefstal

Zekerheid van goede beveiliging tegen diefstal

Door de installatie van uw toekomstig alarmsysteem toe te vertrouwen aan een INCERT gecertificeerde installateur, bent u zeker van uw keuze. Deze installateurs hebben zeer strikte kwaliteitsregels ondertekend. INCERT gecertifieerde producten zijn van een hogere kwaliteit doordat ze reeds door gespecialiseerde laboratoria zijn gecontroleerd.

Enkel gecertificeerde installateurs kunnen u een conformiteitsverklaring INCERT afleveren, die u aan uw verzekeringmaatschapij kan voorleggen.

Waasland Security is INCERT gecertifieerd. B-1785


INCERT: het kwaliteitsmerk voor de beveiliging tegen diefstal

INCERT is het gecertificeerde kwaliteitsmerk voor installateurs, maar ook voor systemen. Deze zijn niet te scheiden teneinde de betrouwbaarheid van uw installatie te waarborgen. Dankzij het kwaliteitslabel INCERT, kan u in alle vertrouwen uw installateur kiezen, uw materieel en uw partner in monitoring. Een beveiligingsketen met stuk voor stuk sterke schakels !


Een duurzaam product van hoge kwaliteit dat beantwoordt aan strenge eisen

De INCERT-certificatie staat borg voor de kwaliteit van het materiaal. De producten die het merk INCERT dragen, zijn van superieure technische kwaliteit dankzij de keuze van betrouwbare componenten, maar ook dankzij hun gebruiksgemak. Ze genieten van een uitstekende naverkoopdienst en van internationale garanties.


Een systeem dat ondersteund wordt door alle actoren uit de beveiligingssector

 • De verzekeringsondernemingen (Assuralia)
 • De gespecialiseerde studiebureaus
 • De certificatie- en inspectieorganismen, alsook de bevoegde laboratoria
 • De FOD Economie als waarnemer
 • Alle beroepsfederaties van fabrikanten, invoerders en ondernemingen die actief zijn in de beveiligingssector (ACA, AFIDIS, AGORIA, ALIA, *LVMEB, FEBIAC, FEDERAUTO en NELECTRA)
 • De consumenten (OIVO)
 • De verzekeringstussenpersonen

Een ervaring van meer dan 10 jaar in het domein van diefstalbeveiliging

Het merk INCERT werd meer dan 10 jaar geleden opgericht om de markt van de anti-inbraaksystemen te structureren. INCERT is een gecertificeerd kwaliteitsmerk voor de installateurs, maar ook voor de systemen. Deze zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden om de betrouwbaarheid van uw installatie te kunnen garanderen.


Professionele installateurs die instaan voor een optimale en continue beveiliging doorheen de tijd

De professionals die de INCERT-certificatie hebben behaald, hebben ervoor gekozen om zeer strenge kwaliteitsregels na te leven en regelmatige controles te ondergaan die borg staan voor een optimale beveiliging. Ze moeten regelmatig het bewijs leveren:

 • van hun grote ervaring
 • dat ze constant handelen in overeenstemming met de gedetailleerde lastenboeken opgelegd door het merk INCERT
 • van een kwaliteitsvol bedrijfsbeheer op alle vlakken, administratief, opleiding en klachtenbehandeling
 • van duidelijke informatieverstrekking aan hun klanten
 • van een schriftelijk engagement ten aanzien van hun klanten met de conformiteit van de geleverde prestaties

Jaarlijks onderhoud: een wettelijke verplichting en een eis volgens INCERT.

Het jaarlijks onderhoud van het alarmsysteem is een wettelijke verplichting (Koninklijk besluit van 25 april 2007). Voor de wetgever mag de gebruiker dit onderhoud zelf doen of mag hij beroep doen op een erkende onderneming voor alarmsystemen en camerasystemen. Alle onderhouden en interventies dienen geregistreerd te worden in een onderhoudsboekje of gelijkaardige registratie. 

In het kader van de vrijwillige kwaliteitscertificatie INCERT moet dit onderhoud door een gecertificeerde INCERT onderneming voor alarmsystemen en camerasystemen gebeuren en moet er een onderhoudscontract voor de eerste indienststelling getekend worden.

Het vereiste onderhoud in het kader van de INCERT-certificatie   gaat ook verder dan de eenvoudige test en vervanging van batterijen. Inderdaad, uw installateur is ook verplicht om de goede werking van uw systeem te controleren door het uitvoeren van verschillende proeven en testen.

Het feit dat het onderhoud verplicht is in het kader van INCERT  brengt ook vele voordelen:

 • Voor uw verzekeringsmaatschappij is het de garantie dat uw installatie correct getest en onderhouden is en dat is van groot belang in het kader van de risicodekking tegen diefstal.
 • Voor u als gebruiker is het de garantie dat uw installatie in goede staat blijft , zonder verrassing.

Noteer tenslotte dat uw installateur verplicht is om uw conformiteitsverklaring in te trekken indien u beslist om, om het even welke reden, een einde te stellen aan uw onderhoudscontract.  

Aarzel niet ons te contacteren voor elke bijkomende inlichting.