1. Beheer

De website www.waaslandsecurity.be staat onder beheer van Waasland Security BVBA.
(De contactgegevens zijn te vinden op https://www.waaslandsecurity.be/contact).
www.waaslandsecurity.be is een handelsnaam van Waasland Security BVBA.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.waaslandsecurity.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b www.waaslandsecurity.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

www.waaslandsecurity.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.waaslandsecurity.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

1. Partijen

‘Waasland Security’: Waasland Security BVBA, Anthonis De Jonghestraat 36F, 9100 Sint-Niklaas, België. Ondernemingsnummer 0561.880.715.

‘Gebruiker’ of ‘bezoeker’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Waasland Security via de website in contact komt.

2. Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die de website opslaat op uw computer of mobiele toestel.

Ze verzamelen informatie over bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van de website te verbeteren.

Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Belgische wetgeving.

3. Welke cookies gebruikt Waasland Security

Op de website van Waasland Security worden 3 verschillende soorten cookies gebruikt:

I. Essentiële cookies
Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de correcte werking van de website te waarborgen.

II. Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om je voorkeuren te onthouden.  Ze verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers. Ze bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren.

III. Analytische of performance cookies
Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.

4. Cookies beheren

U kunt uw cookies beheren in uw browser-instellingen.

5. Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen ivm deze Cookie Policy, neem dan contact op met Waasland Security via privacy@waaslandsecurity.be

 

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij www.waaslandsecurity.be. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

www.waaslandsecurity.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij www.waaslandsecurity.be.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

www.waaslandsecurity.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.waaslandsecurity.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan www.waaslandsecurity.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan www.waaslandsecurity.be verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.waaslandsecurity.be kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.waaslandsecurity.be voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

5. Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen ivm deze Privacy Policy, neem dan contact op met Waasland Security via