CBPL sluit op 25/05/2018 de applicatie voor aangifte van camerabewaking

14 mrt 2018
Algemeen

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van toepassing. Onder deze nieuwe privacywetgeving wordt de huidige aangifteplicht afgeschaft. Dit wil zeggen dat vanaf 25 mei 2018 er geen nieuwe aangiften meer kunnen worden ingediend bij de Privacycommissie. Bestaande aangiften kunnen vanaf die datum ook niet meer worden gewijzigd, beëindigd noch geraadpleegd. Zowel de applicatie voor het indienen en het beheren van de aangiften als het Openbaar Register worden dan ook vanaf 25 mei definitief afgesloten.

De nieuwe privacywetgeving legt evenwel de verplichting op om een intern register van de verwerkingsactiviteiten aan te leggen en bij te houden. Meer informatie hierover vindt u hier terug, alsook in de daarbij horende FAQ. De inhoud van de aangiften kan een mogelijke basis vormen bij het opstellen van het Register (zie FAQ hierover). U heeft bij de publicatie van uw aangiften hiervan automatisch een kopie ontvangen. Ook kan u uw aangiften nog tot 24 mei e.k. raadplegen via het Openbaar Register.

Wat de bewakingscamera’s betreft, zal de gewijzigde camerawetgeving vanaf 25 mei 2018 niet meer voorzien in een aangifte bij de Privacycommissie, maar zullen de aangiften bij de politiediensten aangegeven moeten worden. Deze aangifte zal via een nieuw e-loket moeten worden ingediend. Diegenen die hun camerabewakingssysteem via het e-loket van de Privacycommissie hadden aangegeven, zullen aan deze nieuwe verplichting moeten voldoen tegen 25 mei 2020.

bron: www.privacycommision.be

Gepost door: Dave

Waasland Security is een door de Federale Overheid erkende onderneming voor alarmsystemen en camerasystemen, geregistreerd onder vergunning FOD 20.1884.01, en gespecialiseerd in elektronische beveiligingsoplossingen voor particulieren, bedrijven en overheden.

BTW BE 0561.880.715

Waasland Security is ook aanwezig op de Belgische portaalsite voor beveiligingsexperts.

Tijdens kantooruren
  • +32 3 289 83 21
Meldkamer van Seris Monitoring
  • +32 3 289 83 21