20 juni 2019
Woonzorgcentrum Sint Godelieve in Gistel kiest voor Waasland Security

Het woonzorgcentrum Sint-Godelieve, gelegen in het hart van het centrum van Gistel, biedt zorg en diensten aan voor ouderen uit groot Gistel en omgeving. Ze beschikken er onder andere over assistentiewoningen, een dagverzorgingscentrum, kortverblijf, rust- en verozrgingstehuis en serviceflats.

Het woonzorgcentrum was reeds uitgerust met een oudere branddetectiecentrale van PANASONIC (EBL512), en ze waren op zoek naar een betrouwbare partner om de service over te nemen voor deze installatie. De analoge branddetectiecentrale die toch uit meer dan 300 detectoren bestaat en een grote hoeveelheid sturingen, werd door ons overgenomen, uitgebreid en in kaart gebracht.

Historiek:

De voorziening bestaat al sinds 1938 toen de Zusters van Maria het huidige hoofdgebouw bouwden en in gebruik namen als klooster en rustoord.  Tijdens de eerste decennia woonden de vrouwelijke residenten in het hoofdgebouw, en de heren in een afzonderlijk gebouw dat achteraan het terrein lag.  In de rusthuizen werkten aanvankelijk enkel zusters van de Congregatie van de Zusters van Maria.

In 1974 werd een eerste stap gezet naar het geleidelijk zelfstandig bestaan van het rusthuis: er werd een vzw gesticht los van de zustercongregatie.  De vzw heette in 1974 ‘Rustoord Sint-Godelieve’.

Begin de jaren ’80 werd de beslissing genomen om het gebruik van de gebouwen te reorganiseren: de zustergemeenschap vestigde zich in het gebouw achteraan het terrein; alle rusthuiskamers werden gegroepeerd in het hoofdgebouw aan de straatzijde.  Tijdens deze reorganisatie werd het gebouw grondig gerenoveerd; in 1987 had elke kamer eigen sanitaire voorzieningen.

In 1994 werd door de Zusters van Maria een serviceflatgebouw met 12 flats gebouwd.  Aanvankelijk verzorgde het woonzorgcentrum er enkel de dienstverlening; vanaf 2005 hoort dit gebouw en de dienstverlening integraal tot de vzw.  Ook in 2005 werd het rusthuisgebouw en de terreinen door de Zusters van Maria geschonken aan de vzw Woonzorgcentrum Sint-Godelieve.

In 2000 werd een zorgstrategisch plan opgemaakt dat leidde tot de renovatie en uitbreiding van het woonzorgcentrum tot 105 eenpersoonskamers.  Vanaf 2008 kregen 101 residenten en 4 woongelegenheden kortverblijf er hun plaats.  Het bouwproces nam vier jaar in beslag gezien er in verschillende fases diende gebouwd te worden.  Er werden 40 nieuwe kamers gebouwd en de overige werden allen volledig gerenoveerd.

Sinds juni 2011 beschikt de vzw over een dagverzorgingscentrum.  Deze dienstverleningsvorm vult het zorgaanbod aan en richt zich op thuiszorgondersteuning. 

Het bestuur van de vzw blijft verder nagaan hoe kan ingespeeld worden op nieuwe noden en verwachtingen op vlak van zorg en wonen bij ouderen.  Zo worden vanaf 2013 8 assistentiewoningen gebouwd, een zelfstandige woonvorm met zorgondersteuning.  De komende jaren hoopt men nog 10 woningen bij te bouwen.  Tenslotte zijn er ook plannen voor de bouw van 67 woongelegenheden rust- en verzorgingstehuis en 6 kamers kortverblijf in Zevekote, een deelgemeente van Gistel.

Interesse?

Interesse in de oplossingen van Waasland Security?

Wij zijn trotse beveiligers, met een focus op de toekomst. Tal van onze systemen zijn daarom cloud gebaseerd, om nog sneller en efficienter onze klanten te kunnen bedienen. Maar ook om de systemen voor onze klanten altijd en overal toegankelijk te maken. Is het nu een alarmsysteem, een toegangscontrole systeem of een camerasysteem.

Aarzel niet en neem contact op.

Contacteer ons