We onderscheiden 3 belangrijke type blussers

Poederblussers

groot blussend vermogen, geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig.

– grote nevenschade aan elektronische apparatuur, kans op herontsteking van het brandje als er niet goed geblust is. Overgebleven poeder moet met een industriële stofzuiger verwijderd worden.  

Schuimblussers

+ heeft een langere blusduur, kleine nevenschade

- Kan niet alle soorten branden blussen. Enkel branden van klasse A en B. 

CO2blussers

+ geen nevenschade

- het uiteinde van de koker kan zeer koud worden. Daardoor loop je kans op derdegraads brandwonden.


SR6FCO Schuimblusser 6l of 9l

SR6FCO Schuimblusser 6l of 9l

De draagbare schuimblussers van het type Braco M6 lux en M9 lux beantwoorden aan de geldende normen en zijn Benor en NVBB gekeurd, volgens de Europese EN3- normen.

Deze blussers zijn geschikt voor het blussen van klasse A en B branden.

De toestellen zijn gevuld met water + additieven. Deze laatste zitten in een vlotter en zijn dus gescheiden van het water.

De romp is behandeld tegen inwendige corrosie.

Het apparaat is voorzien van een inslagkop bovenaan het toestel en van een knijpkraan aan het uiteinde van de slang.

Inhoud drukpatroon :
M6 lux : 60g
M9 lux : 60g


draagbare poederblusser P6 sec - P9 sec

draagbare poederblusser P6 sec - P9 sec

De draagbare poederblussers van het type Braco P6 sec/s en P9 sec/s beantwoorden aan de geldende normen en zijn Benor en NVBB gekeurd, volgens de Europese EN3- normen.

Het toestel is uitermate geschikt voor het blussen van klasse A,B,C en zelfs D branden.

Het poeder is waterafstotend en niet toxisch. Bij het blussen wordt een wolk gevormd die de brandhaard letterlijk omhult en aldus verstikt. Deze wolk beschermt de gebruiker als een schild tegen de hitte en rook.

De romp is polyester gecoat onder hoge temperatuur.

Inhoud drukpatroon :
P6 sec : 130 g
P9 sec : 180 g


draagbare poederblusser P6 lux - P9 lux

draagbare poederblusser P6 lux - P9 lux

De draagbare poederblussers van het type Braco P6 lux en P9 lux beantwoorden aan de geldende normen en zijn Benor en NVBB gekeurd, volgens de Europese EN3- normen.

Het toestel is uitermate geschikt voor het blussen van klasse A,B,C en zelfs D branden.

Het poeder is waterafstotend en niet toxisch. Bij het blussen wordt een wolk gevormd die de brandhaard letterlijk omhult en aldus verstikt. Deze wolk beschermt de gebruiker als een schild tegen de hitte en rook.

De romp is polyester gecoat onder hoge temperatuur.

Model met inslagknop bovenaan toestel en knijpkraan aan het uiteinde van de slang.

Inhoud drukpatroon :
P6 lux : 150 g
P9 lux : 210 g


draagbare poederblusser P6 EPP - P9 EPP

draagbare poederblusser P6 EPP - P9 EPP

De draagbare poederblussers van het type Braco P6 EPP en P9 EPP beantwoorden aan de geldende normen en zijn Benor en NVBB gekeurd, volgens de Europese EN3- normen.

Het toestel is uitermate geschikt voor het blussen van klasse A,B,C en zelfs D branden.

Het poeder is waterafstotend en niet toxisch. Bij het blussen wordt een wolk gevormd die de brandhaard letterlijk omhult en aldus verstikt. Deze wolk beschermt de gebruiker als een schild tegen de hitte en rook.

De romp is polyester gecoat onder hoge temperatuur.

Model onder permanente druk, met manometer wat eenvoudige visuele controle mogelijk maakt.

Druk :
P6 EPP : 14 BAR N2
P9 EPP : 14 BAR N2


mobiele poederblusser P50 sec

	mobiele poederblusser P50 sec

De mobiele poederblusser van het type Braco P50 sec is NVBB gekeurd, en vormt een ideale aanvulling bij de draagbare apparaten.

Ze worden vooral voorzien op plaatsen waar een beginnende brand snel uitbreiding kan nemen, zoals in : opslagplaatsen van hout, papier, textiel, petroleumprodukten, verven, solventen e.d., in garages, tankstations, werkplaatsen waar met grote hoeveelheden vluchtige produkten gewerkt wordt, of waar veel stof en brandbaar afval vrijkomt.

Geplaatst op kar met wielen van 300mm diameter en voetsteun. Voorzien van een externe drukfles van 1,8kg CO2.

De slang is voorzien van een pistool en is 5m lang.


automatische poederblusser 12 kg

automatische poederblusser 12 kg

INSTALLATIE EN WERKING

Op het voetstuk (1) wordt een brandblusser 12 kg (2) geplaatst. Het voetstuk wordt met vier bouten aan de grond bevestigd.
De blusarm (3) wordt vastgemaakt aan het voetstuk en is in de hoogte verstelbaar (minimale hoogte: 130 cm, maximale hoogte 170 cm.
De flexibele slang (4) wordt d.m.v. een vaste moer aan de blusarm bevestigd en met een losse moer aan de blusser.
Het valgewicht (5) wordt geregeld in functie van de hoogte van de blusarm.
Bij brand in de onmiddellijke omgeving van de brander zal het smeltlood (6) bij een temperatuur van 72°C smelten en het valgewicht vrijmaken. Langs de geleiders (7) valt dat gewicht op de inslagpin van de brandblusser. Het koolzuurgas (CO2) dat op die manier vrijkomt, woelt het bluspoeder om en stuwt het via de metalen buisleiding (3) naar de koperen sproeikop (8) die het rechtstreeks over de vuurhaard verspreidt.

Opties :

- tweede sproeikop
- electrische schakelaar
(sluit toevoer brandstof af)


CO2-blusser 2 kg - 5 kg - 10 kg

	CO2-blusser 2 kg - 5 kg - 10 kg

Enkel de draagbare CO2 blusser 5kg is Benor en NVBB gekeurd, volgend de Europese EN3-norm.

CO2 is een schoon en droog blusmiddel ter bestrijding van kleine vloeistof, gas- en electriciteitsbranden, en dus uitermate geschikt voor gebruik bij kostbare apparatuur, keukens, labo's, electrische installaties e.d.

Het gas dringt door tot normaal onbereikbare plaatsen, is vorstvrij, niet giftig, geleidt geen electriciteit, en veroorzaakt geen nevenschade vermits er geen enkel spoor overblijft.

Vermits het hier om gas gaat, moeten de flessen om de 10 jaar herkeurd worden, en ook na gebruik indien de laatste herkeuring langer dan 5 jaar geleden is.

Bevestigingshaak inbegrepen.


Overzicht van de verschillende klasse branden

De vijf verschillende brandklassen

Wist je dat er 5 verschillende brandklassen zijn? Voor je begint met het blussen van de brand, moet je vaststellen wat er precies brand. Daarna kun je beginnen met het blussen van de brand. Er zijn internationale afspraken gemaakt over een aantal hoofdgroepen van de brand. Dit noemen we de 5 verschillende brandklassen.

Brandklasse A

geeft aan dat het product geschikt is voor het blussen van vaste stoffen, zoals hout, papier, textiel, etc.

Geschikte blusmiddelen: brandslanghaspel, poederblusser, sproeischuimblussers en een blusdeken.

Brandklasse B

geeft aan dat het product geschikt is voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen, zoals olie, benzine, vetten,etc.

Geschikte blusmiddel: sproeischuimblussers, CO² blussers of poederblussers.

Brandklasse C

geeft aan dat het product geschikt is voor het blussen van gassen, zoals butaan, propaan en aardgas.

Geschikte blusmiddel: poederblusser.

Brandklasse D

geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van brandbare metalen, zoals magnesium, aluminium, natrium, kalium, zirkonium, lithium, etc.

Geschikte blusmiddel: poederblusser geschikt voor brandklasse D, ook wel metaalbrandblussers genoemd.

Brandklasse E

Deze klasse behoort in eigenlijk niet tot de verschillende brandklassen. Op sommige producten staat het wel aangeduid omdat deze producten geschikt zijn om elektrische branden te blussen.

Door kortsluiting gaat bijvoorbeeld een computer branden. De computer staat in brand en niet het elektriciteit. Dit is dan brandklasse A brand en geen E.

Brandklasse F

geeft aan dat het product geschikt is voor het blussen van grote hoeveelheden oliën en vetten met een hoge temperatuur. (bv.: frituurovens)

Geschikte blusmiddelen: vetblusser of een sproeischuimblusser dat geschikt is voor brandklasse ABF.